آرشیو دسته: شورای شهر عالیشهر

جلسه هم اندیشی در خصوص تغییر زمان سه شنبه بازار در شهرداری عالیشهر برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر، در ادامه برگزاری جلسات در خصوص تغییر زمان و مکان سه شنبه بازار که از خواسته های کسبه عالیشهر می باشد جلسه ای با حضور شهردار، رییس شورای اسلامی...