آرشیو دسته: شهرداری عالیشهر

آزمون استخدامی شهرداری‌های استان بوشهر

معاون امور عمرانی بوشهر گفت: درآزمون استخدامی شهرداری‌های استان بوشهر661 نفر شرکت کرده‌اند که 80 نفرآنان در 7 شهرداری استخدام می‌شوند.   به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری...

آگهی استخدام در شهرداری عالیشهر

استانداري بوشهر (دفتر امور شهري وشوراها) براي تامين نيروي انساني مورد نياز در شهر جديد عاليشهر از محل سهميه استخدامي شماره 18814/92/220 مورخ 1392/11/14 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مصوبه...

استعلام بانك

مدارك مورد نياز استعلام بانك ارائه برگه استعلام بانك كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) كپي كارت...

عدم تخلف ساختمانی

مدارك مورد نياز عدم خلاف 1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات) 2-كپي كارت ملي مالك /وكيل 3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) 4-كپي پروانه / اصلاح پروانه 5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان) (لازم به...

دستور تهيه نقشه ساختمان

مدارك مورد نياز دستور نقشه 1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 2-كپي كارت ملي مالك / وكيل 3-ارائه وكالتنامه ( در صورت داشتن وكيل ) 4-كپي بنجاق 5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي...

مورد توافق (كميسيون ماده پنج)

مدارك مورد توافق (كميسيون ماده پنج) 1-فرم درخواست توافق(به تاييد كارشناس شهرسازي و درآمد رسيده باشد) 2-ارائه نقشه پيشنهادي ( شامل پلان طبقات ، طبقات ، برش، نما) توسط كارشناس كنترل نقشه تاييد گردد،...

استعلام زمين (خريد و فروش)

مدارك مورد نياز استعلام زمين 1 – ارائه برگه استعلام دفتر خانه 2- كپي سند مالكيت ( تمام صحفات ) 3 – كپي كارت ملي خريدار / فروشنده 4 – كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) 5 – كپي بنجاق 6–...

تمدید پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز تمديد پروانه 1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 2-كپي كارت ملي مالك / وكيل 3-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است 4-كپي گزارش ناظر 5-كپي پروانه / اصلاح...