آرشیو دسته: قراردادها

آگهي شناسايي بهره بردار سايت پسماند

      شهرداري عاليشهر در نظر دارد  تفكيك زباله در سايت دفن پسماند  را به شخص حقيقي يا حقوقي واجدالشرايط به مدت يك سال واگذار نمايد لذا از علاقه مندان به شركت در مزايده دعوت...

مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر

شهرداری عالیشهر  آگهی نوبت اول مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر   با توجه به اینکه این شهرداری در نظر دارد نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر را به پیمانکار واجدالشرایط...