آرشیو دسته: مناقصه

🔰 شهرداری عالیشهر 🔻 آگهی فراخوان پروژه: اجرای سنگ فرش پیاده رو بلوار شهدای گمنام و خیابان ایثار حدفاصل بلوار شهدا و خیابان سیراف در شهر عالیشهر 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

آگهی مناقصه عمومی تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر   شهرداری عالیشهر  به استناد مصوبه شماره ۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه  تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر را به شرح […]

🔰 آگهی فراخوان پروژه: شهرداری عالیشهر 🔻 اجرای کانیو و پیاده رو ورودی و خروجی عالیشهر بسمت بوشهر ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۱ ♦️مبلغ برآورد: ۶,۵۶۲,۳۵۰,۷۴۴ ریال 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir آخرین مهلت : ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

🔰 آگهی فراخوان پروژه: شهرداری عالیشهر 🔻 اجرای سنگ فرش پیاده رو بلوار شهدای گمنام و خیابان ایثار در شهر عالیشهر شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۰۰۰۰۱ مبلغ برآورد: ۲/۶۹۷/۹۵۴/۶۳۳ ریال 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت بلوار خلیج فارس عالیشهر 00

آگهی مناقصه های عمومی پسماند و فضای سبز شهرداری عالیشهر 00

مزایده ماشین آلات نوبت دوم تجدید آگهی مزایده فروش ماشین آلات شهرداری عالیشهر +10

آگهی مزایده زمین های چمن مصنوعی شهر عالیشهر  00

فایل پی دی اف آگهی مزایده نوبت دوم تبلیغات محیطی شهر عالیشهر آگهی نوبت دوم 00