آرشیو دسته: مناقصه

مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر

شهرداری عالیشهر  آگهی نوبت اول مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر   با توجه به اینکه این شهرداری در نظر دارد نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر را به پیمانکار واجدالشرایط...