آرشیو دسته: مناقصه

. . . . . . شهرداری عالیشهر در نظر دارد جهت حمل و نقل درون شهری و رفاه حال شهروندان محترم تعداد دو الی چهار دستگاه مینی بوس کولردار تامین نماید. لذا از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط زیردعوت بعمل می آید.   1_ داشتن خودروی مینی بوس کولردار 2_ هر […]

شهرداری عالیشهر  آگهی نوبت اول مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر   با توجه به اینکه این شهرداری در نظر دارد نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های فعال در این حوزه دعوت بعمل می آید. مدت پیمان : 12 ماه محل اجرا […]

                                   شهرداری عالیشهر                           آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران    با توجه به اینکه شهرداری عالیشهر در نظر دارد حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های محترم فعال در این حوزه جهت شناسایی و توانسنجی دعوت می شود برای […]

                              شهرداری عالیشهر               آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران با توجه به اینکه شهرداری عالیشهر در نظر دارد پروژه های زیر  را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های محترم فعال در این حوزه جهت شناسایی و توانسنجی دعوت می شود برای خرید اسناد ارزیابی کیفی […]

                                  شهرداری عالیشهر                       آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران    با توجه به اینکه شهرداری عالیشهر در نظر دارد جمع آوری پسماند و رفت و روب شهری را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های محترم فعال در این حوزه جهت شناسایی و توانسنجی دعوت می […]