آرشیو دسته: خدمات شهری

خودروهای خریداری شده توسط شهرداری

در حالیکه هنوز  شهرداری ، شهر را  از شرکت عمران تحویل نگرفته  اما  شهردار عالیشهر جناب آقای احمدی در حال تجهیز کردن  شهرداری  به خودروهای مورد نیاز می باشد در همین راستا ...