آرشیو دسته: مناقصه

آگهی: اجرای پروژه دیوار چینی، پیاده رو و نمای سرویس بهداشتی بازار هفتگی شهر عالیشهر 00

آگهی: اجرای پروژه ترمیم و بازسازی کانال دفع آبهای سطحی خیابان های ایثار و دانش آموز۱۷ شهر عالیشهر 00

آگهی: اجرای پروژه سایت نگهداری سگ های بلاصاحب شهر عالیشهر 00

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول: پروژه  تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی، رفیوژ بلوار، جداول فضای سبز و پل های فاز یک و فاز دو شهر عالیشهر و  پروژه اجرای فاز دوم پارک خانواده سبز شهر عالیشهر شهرداری عالیشهر  با استناد به بند ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۱ […]

آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر خرید سرعتگیر لاستیکی   ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۲۶۳۰۰۰۰۱۸   🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ  ۵ مردادماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر   00

آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر خرید مجموعه بازی و کفپوش لاستیکی   ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۷   🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ  ۵ مردادماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

آگهی فراخوان پروژه : شهرداری عالیشهر اجرای سنگ فرش پیاده رو ورودی و خروجی عالیشهر به سمت بوشهر   ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۶   ✔️مبلغ برآورد: ۶/۱۶۱/۸۳۶/۳۷۴ ریال   🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ  ۴ مردادماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر     00

آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر  خرید مخازن گالوانیزه زباله ۶۶۰ لیتری به همراه زیر مخزنی گالوانیزه ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۵ 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ ۳ مردادماه ۱۴۰۱ 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر   00

🔰 آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر 🔻 خرید مجموعه بازی و کفپوش لاستیکی ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۴ 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

🔰 آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر 🔻 خرید سرعتگیر لاستیکی ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۳ 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00