آقای مهندس حسین محمدی، متولدسال ۱۳۴۸ ، داری مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی عمران و در حال دفاع از پایان نامه فوق لیسانس در رشته عمران (گرایش سازه)، نیروی رسمی شهرداری بندر بوشهر و درحال حاظر بعنوان شهردار عالیشهر، مشغول بخدمت می باشند.