آرشیو دسته: قراردادها

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول: پروژه  تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی، رفیوژ بلوار، جداول فضای سبز و پل های فاز یک و فاز دو شهر عالیشهر و  پروژه اجرای فاز دوم پارک خانواده سبز شهر عالیشهر شهرداری عالیشهر  با استناد به بند ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۱ […]

🔰 آگهی فراخوان: شهرداری عالیشهر 🔻 موضوع : مطالعات پیش طراحی ( فاز صفر) ساختمان اداری شهرداری عالیشهر ♦️شماره نیاز: ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۲۵ 📝متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه معاملات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir  نسبت به مشاهده و بارگذاری اسناد و مدارک حداکثر تا ساعت ۱۲ شنبه مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۱ اقدام نمایند. 🔸جهت هرگونه اطلاع به […]

آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر خرید سرعتگیر لاستیکی   ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۲۶۳۰۰۰۰۱۸   🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ  ۵ مردادماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر   00

آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر خرید مجموعه بازی و کفپوش لاستیکی   ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۷   🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ  ۵ مردادماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

آگهی فراخوان پروژه : شهرداری عالیشهر اجرای سنگ فرش پیاده رو ورودی و خروجی عالیشهر به سمت بوشهر   ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۶   ✔️مبلغ برآورد: ۶/۱۶۱/۸۳۶/۳۷۴ ریال   🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ  ۴ مردادماه ۱۴۰۱   💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر     00

آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر  خرید مخازن گالوانیزه زباله ۶۶۰ لیتری به همراه زیر مخزنی گالوانیزه ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۵ 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ ۳ مردادماه ۱۴۰۱ 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر   00

🔰 آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر 🔻 خرید مجموعه بازی و کفپوش لاستیکی ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۴ 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

🔰 آگهی فراخوان خرید: شهرداری عالیشهر 🔻 خرید سرعتگیر لاستیکی ✔️شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۳ 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir حداکثر تا مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

🔰 شهرداری عالیشهر 🔻 آگهی فراخوان پروژه: اجرای سنگ فرش پیاده رو بلوار شهدای گمنام و خیابان ایثار حدفاصل بلوار شهدا و خیابان سیراف در شهر عالیشهر 🔰از طریق سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir 💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر 00

آگهی مناقصه عمومی تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر   شهرداری عالیشهر  به استناد مصوبه شماره ۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه  تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر را به شرح […]