برچسب زده شده با : استخدام شهرداری عالیشهر

استانداری بوشهر (دفتر امور شهری وشوراها) برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در شهر جدید عالیشهر از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ۵۲۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و […]