آگهی مناقصه عمومی تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر   شهرداری عالیشهر  به استناد مصوبه شماره ۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه  تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر را به شرح […]

آگهی مناقصه عمومی تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر

 

شهرداری عالیشهر  به استناد مصوبه شماره ۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه  تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای گواهینامه صلاحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعلام شده هستند، دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوع برآورد اولیه از فهرست بهای پایه ۱۴۰۰  ( ریال ) شماره فراخوان مدت قرارداد آخرین مهلت  دریافت اسناد آخرین مهلت  ارسال پاکات تاریخ بازگشایی پاکتها حداقل رتبه مورد نیاز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال )
تخریب و بازسازی جداول، کانال دفع آب های سطحی و پل های خیابان انقلاب شهر عالیشهر ۹۱۸/۵۲۳/۹۵۵/۱۱ ۲۰۰۱۰۵۰۲۶۳۰۰۰۰۰۱ چهار ماه شمسی ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ ۵ ابنیه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰

توضیحات:

 • محل وآخرین مهلت تحویل اسناد: کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) بارگذاری گردد .
 • اصل پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) در مهلت مقرر به امور قراردادهای شهرداری عالیشهر تحویل و رسید دریافت نمایید .
 • پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۷ مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ بازگشایی می شود.
 • تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده ۰۱۱۰۰۸۵۱۷۵۰۰۴  بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر به نام شهرداری عالیشهرارائه گردد.
 • ضمناً متن آگهی در شبکه اطلاع رسانی شهرداری عالیشهر به آدرسalishahr.ir درج گردیده است.
 • هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 • سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 • محل دریافت و ارسال و بازگشایی اسناد مناقصه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) می باشد .
 • اطلاعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس : بوشهر – عالیشهر – خیابان فرهنگ – ساختمان شهرداری عالیشهر – امور پیمان و قراردادها ۰۷۷۳۳۶۸۱۰۲۰

                                 

                                                                                                                

« روابط عمومی شهرداری عالیشهر »

برچسب ها:
مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد