استانداري بوشهر (دفتر امور شهري وشوراها) براي تامين نيروي انساني مورد نياز در شهر جديد عاليشهر از محل سهميه استخدامي شماره 18814/92/220 مورخ 1392/11/14 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مصوبه شماره 35030 مورخ 1392/12/17 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور و نامه شماره 52998 مورخ 1393/11/29 و نامه شماره 57256 مورخ 1393/12/19 رئيس محترم سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، در نظر دارد افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي تخصصي و عملي و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام نمايد.

رديف رشته شغلي محل جغرافيايي خدمت تعداد جنسيت شرايط احراز
1 راننده وسائط نقليه تندروي سنگين عاليشهر 2 مرد دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه – فوق ديپلم در تمام گرايش هاي يكي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح – مديريت عمليات امداد و نجات – مديريت امور امداد – ايمني و آتش نشاني – مديريت عمليات حريق و حوادث – پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق – امداد و نجات – بهداشت حرفه اي – تربيت بدني – برق – تاسيسات – مكانيك – مخابرات – كامپيوتر* دارابودن گواهينامه رانندگي پايه يك براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است .
2 كاردان آتش نشان عاليشهر 2 مرد دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در تمام گرايش هاي يكي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح – مديريت عمليات امداد و نجات – مديريت امور امداد – ايمني و آتش نشاني – مديريت عمليات حريق و حوادث – پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق – امداد و نجات – بهداشت حرفه اي – تربيت بدني – برق – تاسيسات – مكانيك – مخابرات – كامپيوتر* دارابودن گواهينامه رانندگي پايه دو براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است.
3 كارشناس امور اداري عاليشهر 1 زن- مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش ها ) به جز گرايش مديريت ورزش ؛ مهندسي صنايع ( كليه گرايش ها ) ؛ اقتصاد ( كليه گرايش ها )
4 مسئول امور مالي و درآمد عاليشهر 1 زن – مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري ( كليه گرايش ها )
5 كارشناس امور مالي عاليشهر 1 زن – مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري ( كليه گرايش ها )
6 كارشناس حقوقي و املاك عاليشهر 1 زن- مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق ( گرايش حقوق عمومي ؛ حقوق خصوصي ؛ حقوق جزا و جرم شناسي ؛ حقوق ثبت اسناد و املاك )
7 مسئول امور عمراني عاليشهر 1 زن – مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ؛ گرايش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ؛ عمران ) مديريت پروژه و ساخت ؛ طراحي محيط
8 مسئول شهرسازي عاليشهر 1 زن – مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي ، برنامه ريزي شهري و منطقه اي ؛ مديريت شهري ؛ برنامه ريزي منطقه اي ؛ طراحي شهري ؛ مهندسي شهرسازي ؛ جغرافيا و برنامه ريزي شهري
9 مسئول خدمات شهري عاليشهر 1 مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ( گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ؛ مهندسي طراحي محيط زيست ) – محيط زيست ( گرايش برنامه ريزي ) – برنامه ريزي مديريت و آموزش محيط زيست – طراحي محيط زيست ؛ مهندسي عمران گرايش محيط زيست ؛ مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست ؛ مهندسي فضاي سبز ؛ مهندسي كشاورزي ( گرايش باغباني ) و معماري منظر
10 كارشناس طرح و توسعه فضاي سبز عاليشهر 1 زن – مرد دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ( گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ؛ مهندسي طراحي محيط زيست ) – محيط زيست ( گرايش برنامه ريزي ) – برنامه ريزي مديريت و آموزش محيط زيست – طراحي محيط زيست ؛ مهندسي عمران گرايش محيط زيست ؛ مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست ؛ مهندسي فضاي سبز ؛ مهندسي كشاورزي ( گرايش باغباني ) و معماري منظر

الف – شرايط عمومي

1- داشتن حداكثر بيست و پنج سال تمام سن در اولين روز ثبت نام . در رشته شغلي وسائط نقليه تندرو سنگين ( براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگين ) داشتن حداكثر 30 سال سن در اولين روز ثبت نام .

2- داشتن تابعيت ايران

3- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي قانوني براي مردان

4- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني

5- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر

6- نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني

7- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي شود

8- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم

9- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

10- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 1- داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين ( براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگين ) مي بايست داراي گواهينامه رانندگي پايه يك و براي رشته شغلي كاردان آتش نشاني داراي گواهينامه رانندگي پايه دو در زمان ثبت نام باشند .

تبصره 2- شركت شهرداران و دهياران فعلي به شرط دارا بودن شرايط مربوط در آزمون استخدامي بلامانع است .

تبصره 3- كاركنان قرادادي واحدهاي آتش نشاني و سازمانهاي آتش نشاني شهرداري ها و كاركنان شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و يا سازمان هاي آتش نشاني كه تا قبل از سال 1390 بطور تمام وقت با پرداخت حق بيمه اشتغال دارند ؛ مي توانند با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آزمون شركت نمايند .

تبصره 4- داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين ( براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگين ) مي توانند با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آزمون رشته مذكور شركت نمايند .

ب- شرايط اختصاصي

1 – داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي باشند و همچنين معلولين مجاز به شركت در آزمون مشاغل عملياتي آتش نشاني نمي باشند .

2-داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملياتي آتش نشاني مي بايست علاوه بر آزمون تخصصي در آزمون عملي نيز حائز شرايط لازم باشند .

3-داوطلبان نمي توانند از مستخدمين رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي اجرايي و بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.

4- پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس اعلام ر سمي استانداري يا شهرداري كلانشهر نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري 7 ساله براي عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري ها و سازمان هاي وابسته و نيز دستگاههاي اجرايي ديگر اقدام نمايند . عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقي خواهد شد .

5 – موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف – داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 1359/06/31 لغايت 1367/05/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .

ب- اعضاي خانواده شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها، جانبازان(همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ) تا ميزان 5 سال .

ج- داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه هاي ضد انقلاب درآمده اند به ميزان اسارت و حضور در جبهه .

د- داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي ، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه دولتي ، شهرداري ها ، موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند ، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند ، به ميزان مدت غير رسمي آنها . لازم به ذكر است سابقه خدمتي افراديكه در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري ها قرار دارند ؛ مشمول اين بند نمي باشد ؛ به استثناء كاركناني كه بطور تمام وقت با پرداخت حق بيمه در شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري كه تا قبل از ابتداي سال 1390 در واحدها و يا سازمان هاي آتش نشاني اشتغال داشته اند .

ه – داوطلب بومي : به داوطلبي گفته مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد.

* شهر محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد .

*- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي ( ابتدايي ؛ راهنمايي ؛ دبيرستان و يا دانشگاه ) را به صورت متوالي يا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد .

*- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل و يا بازنشسته ) كه شهر محل خدمت فعلي ا بازنشستگي آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد .

*- داوطلب يا پدر ؛ مادر و يا همسر وي ، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفا توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است .

تبصره 1- مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن ؛ تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشند .

تبصره 2- در صورتيكه شهردراي متقاضي استخدام ؛ در شهرستان يا استاني قرار داشته باشد كه شهر داوطلب در آن شهرستان و يا استان واقع باشد ؛ داوطلب به ترتيب مشمول مزاياي داوطلبين بومي شهرستان و استان خواهد بود .

ج – ثبت نام و موارد مورد نياز

1 – داوطلبين مي توانند تنها در يكي از رشته شغلي و در شهرهاي مختلف يك استان به ترتيب اولويتي كه در هنگام ثبت نام اعلام مي نمايند حداكثر تا سه گزينه محل جغرافيايي مورد تقاضا را انتخاب واز طريق سايت استانداري و يا شهرداري كلانشهر و بصورت اينترنتي ثبت نام كنند .

2 – شروع ثبت نام از ساعت 1 بامداد روز سه شنبه مورخ 1394/02/01 به مدت 14 روز مي باشد .

3- داوطلبان استخدام مي بايست عكس پرسنلي 4*3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت jpg و حداكثر 200 كيلو بايت در رايانه اسكن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند .

4 – واريز وجه به مبلغ 600.000 ريال به حساب 0219353113005 بانك ملي شعبه كوي بهمني بوشهر به نام مركز آموزش علمي كاربردي سازمان همياري شهرداريهاي استان بوشهر به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي داوطلبان استخدام (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز وجه مذكور معاف مي باشند ) و اطلاعات فيش واريزي و ساير موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهايتا پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تاييد مراتب توسط سايت ، شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند .

5- كارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهاي 1394/02/25 الی 1394/02/29 از طريق وب استانداري به داوطلبان ارائه مي شود .

6 – زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخ 1394/03/08 ساعت 10 صبح است و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

7 – داوطلبان می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سایت و درقسمت های مربوطه درج نموده و بعد از اعلام نتایج مدارک لازم به شرح زیر را جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت نام تحویل نمایند :

 • فرم مشخصات و درخواست شغل چاپ شده از مرحله اخر سایت ثبت نام.
 • اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی
 • اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات كلیه صفحات )
 • اصل و تصویر كارت ملی ( دو طرف )
 • اصل و تصویر كارت پایان خدمت وظیفه عمومی
 • مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی پایه یك برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین در پست آتش نشان(راننده سنگین)
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی پایه دو
 • اصل و تصویر مدارک قهرمانی ( در صورت استفاده از 10%سهمیه قهرمانان ورزشی در هنگام ثبت نام )

د– مواد آزمون تخصصي

آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت چهارگزينه اي و به تعداد 120 سوال شامل 90 سوال به صورت كاربردي و تخصصي در حوزه رشته شغلي مربوط و 30 سوال براي سنجش هوش ؛ سرعت ؛ دقت و استعداد يادگيري با احتساب نمره منفي مي باشد .

ه- اعلام نتايج

اسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت در آزمون عملي يا مصاحبه در سايت رسمي استانداري يا شهرداري كلانشهر بعد از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد .

و-تذكرات

1 – پنج درصد (5 درصد ) سهميه استخدامي به ايثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ؛ آزادگان كمتر از يكسال اسارت و همسر و فرزندان آنان ؛ جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد . انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده ( 5 درصد) به ترتيب امتياز كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه حد نصاب لازم در آزمون تخصصي و حد نصاب در آزمون عملي را كسب نموده باشند و مراحل آزمون عملي را با موفقيت طي نموده باسند انجام خواهد شد .

2- استانداري و يا شهرداري كلانشهر مي تواند حداكثر ده درصد (10 درصد) نيازهاي استخدامي شهرداري ها را به قهرمانان ورزشي مشمولين ماده دو آيين نامه تسهيلات تشويقي رتبه اول تا سوم مصوب 1376 هيات وزيران ( قهرمانان مسابقات المپيك ؛ جهاني ؛ آسيايي ؛ دانشجويان جهان و قهرمانان كشور ) كه به تاييد وزارت ورزش و جوانان مي رسد ؛ در آتش نشاني به شرط داشتن شرايط عمومي ورود به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصي و آزمون عملي اختصاص دهد .

3- داوطلبان شاغل در واحدها يا سازمان هاي آتش نشاني شهرداري ها ؛ در شهر ؛ شهرستان و استان مورد تقاضا ؛ مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در واحدها يا سازمان هاي آتش نشاني شهرداري ها تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي از اولويت استخدام برخوردارند.

4- دهياران ؛ شهرداران ؛ فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت در شهرداري يا سازمان هاي وابسته ؛ يا فرزندان كاركنان از كارافتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري يا سازمان هاي وابسته ؛ افراد بومي شهر ؛ شهرستان و استان شهر متقاضي استخدام از اولويت استخدام برخوردارند .

5- امتياز آزمون تخصصي با ((ضريب 1)) و امتياز آزمون عملي با ((ضريب 2 )) محاسبه مي شود .

6- در صورت مساوي بودن امتياز كسب شده داوطلبان ؛ اولويت معرفي به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي و بومي شهرداري ؛ شهرستان و استان مي باشد .

7- داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتايج ؛ اعتراض خود را به استانداري يا شهرداري كلانشهر براي بررسي و اعلام نظر ارائه نمايند . پس از مدت مذكور به اعتراض داوطلبان ترتيت اثر داده نخواهد شد .

8- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد ؛ از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در اين صورت خسارت و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.

9- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته هاي غير مرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش عملي دارند )ترتيب اثر داده نخواهد شد . افرادي كه مدارك تحصيلي يك مقطع بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده دارند مي توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبني بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي بالاتر در آزمون شركت نمايند .

10- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از موفقيت در كليه مراحل آزمون تخصصي ؛ آزمون عملي و گزينش صورت خواهد گرفت .

 

دستورالعمل شهرداري عاليشهر

الف – شرايط عمومي

11- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر سي و پنج سال تمام

12- داشتن تابعيت ايران

13- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت قانوني براي مردان

14- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني

15- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر

16- نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني

17- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي شود

18- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه

19- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

20- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ب- شرايط اختصاصي

1- حداكثر سن داوطلبان در رشته شغلي آتش نشان 25 سال و رشته شغلي آتش نشان (راننده ) 30 سال در زمان ثبت نام مي باشد.

2- داوطلبان رشته شغلي آتش نشان (راننده ) مي بايست داراي گواهينامه رانندگي پايه يك در زمان ثبت نام باشند .

3- داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي باشند و همچنين معلولين مجاز به شركت در رشته شغلي آتش نشان و راننده وسائط نقليه سنگين (براي تصدي پست آتش نشان راننده ) نمي باشند .

4-داوطلبان استخدام در رشته شغلي آتش نشان(براي تصدي پست اتش نشان) و راننده وسائط نقليه سنگين (براي تصدي پست آتش نشان راننده ) در صورت موفقيت در آزمون تخصصي مي بايست در آزمون عملي نيز شركت نمايند .

5-داوطلبان نمي توانند از مستخدمين رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي اجرايي و بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.

6- پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس اعلام ر سمي دفتر نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري 7 ساله براي عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري ها و سازمان هاي وابسته و نيز دستگاههاي اجرايي ديگر و همچنين عدم تغيير رسته شغلي در شهرداري تازه تاسيس اقدام نمايند .

7- موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف – داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 1359/06/31 لغايت 1367/05/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

ب- اعضاي خانواده شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها، جانبازان(همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ) تا ميزان 5 سال

ج- داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه هاي ضد انقلاب درآمده اند به ميزان اسارت و حضور در جبهه

د- داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي ، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه دولتي ، شهرداري ها ، موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند ، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند ، به ميزان مدت غير رسمي آنها .

ج – ثبت نام و موارد مورد نياز

1- داوطلبين مي توانند تنها در يكي از رشته شغلي و در شهرهاي مختلف يك استان به ترتيب اولويتي كه در هنگام ثبت نام مي نمايند از طريق سايت استانداري و بصورت اينترنتي ثبت نام كنند .

2 – شروع ثبت نام از ساعت 1 بامداد روز سه شنبه مورخ 1394/02/01 به مدت 14 روز مي باشد .

3- داوطلبان استخدام مي بايست عكس پرسنلي 4*3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت jpg و حداكثر 200 كيلو بايت در رايانه اسكن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند .

4- واريز وجه به مبلغ 600.000 ريال به حساب 0219353113005 بانك ملي شعبه كوي بهمني بوشهر به نام مركز آموزش علمي كاربردي سازمان همياري شهرداريهاي استان بوشهر به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي داوطلبان استخدام (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز وجه مذكور معاف مي باشند ) و اطلاعات فيش واريزي و ساير موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهايتا پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تاييد مراتب توسط سايت ، شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند .

5- كارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهاي 1394/02/25 الی 1394/02/29 از طريق وب سايت استانداري به داوطلبان ارائه مي شود .

6 – زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخ 1394/03/08ساعت 10 صبح است و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

7-مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت ثبت نام به شرح زير مي باشد :

1- تكميل فرم درخواست شغل

2- تصوير آخرين مدرك تحصيلي

3- تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات)

4- تصوير كارت ملي ( دوطرف)

5- تصوير كارت پايان خدمت عمومي

6- مستندات ايثارگري ، معلولان عادي ، و سوابق پرداخت بيمه در شهرداري ها ، سازمان هاي وابسته و دهياري ها

7-تصوير گواهينامه رانندگي پايه يك براي داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو در پست آتش نشان (راننده )

د- مواد آزمون تخصصي

آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت چهارگزينه اي و به تعداد 120 سوال به صورت كاربردي و تخصصي در حوزه رشته شغلي مربوط با احتساب نمره منفي با سقف 100 امتياز مي باشد .

ه- اعلام نتايج

اسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت در آزمون عملي يا مصاحبه در سايت رسمي استانداري ذيربط بعد از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد .

و-تذكرات

* . در رابطه با سهميه ايثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد .

* در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامي مشخص شود كه داوطلب اطلاعات خلاف واقع ابراز نموده است يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد .

*. به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر و بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته هاي غير مرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش عملي دارند )ترتيب اثر داده نخواهد شد . داوطلبين مي بايست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصي داراي كليه مدارك مورد نظر در آگهي استخدام باشند .

*. انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل آزمون عملي يا مصاحبه و گزينش صورت مي پذيرد.

.* انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده (5%) به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .

*. معلولين عادي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 % سهميه قانوني مربوط برخوردار خواهند شد .

 

http://bushehr.lms.ir/Register.aspx

 • Print This Post Print This Post
 • برچسب ها:
  مطلب قبل و بعد
  مطالب مشابه

  شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

  - کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
  - آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد