شهرداری عالیشهر  آگهی نوبت اول مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر با توجه به اینکه این شهرداری در نظر دارد نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های فعال در این حوزه دعوت بعمل می آید. مدت پیمان : ۱۲ ماه محل اجرا : […]

شهرداری عالیشهر

 آگهی نوبت اول مناقصه عمومی

نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر

با توجه به اینکه این شهرداری در نظر دارد نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های فعال در این حوزه دعوت بعمل
می آید.

مدت پیمان : ۱۲ ماه

محل اجرا : شهر عالیشهر

محل اخذ و تحویل پیشنهادها: استان بوشهر،شهرستان بوشهر،شهر عالیشهر خیابان فرهنگ ساختمان شهرداری عالیشهر امور پیمان و قراردادها

آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا آخر وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

برنده اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط
می شود.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است

متقاضیان باید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه را به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا به حساب شماره ۰۱۰۹۸۵۹۸۴۸۰۰۹ بنام شهرداری عالیشهر بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز و اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی را ضمیمه درخواست نمایند.

هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برچسب ها:
مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد