سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

استعلام زمين (خريد و فروش)

مدارك مورد نياز استعلام زمين

1 – ارائه برگه استعلام دفتر خانه
2- كپي سند مالكيت ( تمام صحفات )
3 – كپي كارت ملي خريدار / فروشنده
4 – كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه )
5 – كپي بنجاق

6– پوشه

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

ارائه استعلام دفترخانه توسط مالك

روابط عمومي دايره فني

2

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

3

تعيين نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

4

بازديد از محل

دايره فني

در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد

5

تهيه پيش نويس استعلام دفترخانه

دايره فني

فرم پيش نويس پاسخ به استعلام دفترخانه تكميل مي گردد

6

تايپ پيش نويس استعلام دفترخانه

دبيرخانه

7

امضاي برگه فوقتوسط كارشناس مربوطه و مسئول دايره فني

دايره فني

8

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

درآمد عوارضات مربوطه از قبيل2% نقل و انتقال و تفكيك به همراه ميزان بدهي اخذ مي گردد.

9

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

10

تائيد معاون / مدير منطقه

شهردار

11

ثبت در دبيرخانه

دبيرخانه

12

صدور استعلام دفترخانه

دبيرخانه

13

پايان

 

نوشته شده توسط مدیر سایت در چهارشنبه, 26 فروردین 1394 ساعت 5:17 ب.ظ

دیدگاه