مدارك مورد نياز استعلام بانك ارائه برگه استعلام بانك كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) كپي كارت ملي وام گيرنده كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است كپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن ) كپي صورت مجلس تفكيكي ( در صورت آپارتمان بودن ) پوشه مراحل […]

  • مدارك مورد نياز استعلام بانك
  1. ارائه برگه استعلام بانك
  2. كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
  3. كپي كارت ملي وام گيرنده
  4. كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
  5. كپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن )
  6. كپي صورت مجلس تفكيكي ( در صورت آپارتمان بودن )
  7. پوشه
  • مراحل اداری

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

ارائه درخواست استعلام از بانك و موسسات مالي توسط بانك

2

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

3

اخذ نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

در صورت پايانكار جديد،مراحل 4 و 5 انجام نمي شود و همان كارشناس كه پايانكار را صادر نموده جواب استعلام بانك را مي دهد.

4

بازديد از محل

دايره فني

در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد

5

تهيه پيش نويس مسير بانك

دايره فني

فرم ارائه بانك جهت استعلام تكميل
مي گردد.

6

تايپ پيش نويس نامه مسير بانك

دبيرخانه

7

امضاي برگه فوقتوسط كارشناس مربوطه

دايره فني

8

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

9

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

10

تائيد نامه توسط مسئول دايره فني

دايره فني

11

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

12

صدور نامه مسير

دبيرخانه

13

پايان

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برچسب ها:
مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد