مدارك مورد نياز عدم خلاف 1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات) 2-كپي كارت ملي مالك /وكيل 3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) 4-كپي پروانه / اصلاح پروانه 5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان) (لازم به توضيح است كه در صورت پيشروي همسايه هاي مجاورنشان داده شود) 6-گزارش ناظر (مرحله اول تا ……………….) 7-استحكام […]

مدارك مورد نياز عدم خلاف
1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات)
2-كپي كارت ملي مالك /وكيل
3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه)
4-كپي پروانه / اصلاح پروانه
5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان)
(لازم به توضيح است كه در صورت پيشروي همسايه هاي مجاورنشان داده شود)
6-گزارش ناظر (مرحله اول تا ……………….)
7-استحكام بنا 0فرم شماره6 ) در صورت تخلف كمتر از 55 درصدكل زير بنا استحكام بنا در گزارش ناظر (مرحله اول تا…….)
8-عكس از تخلفات
9-نقشه مصوب معماري(پلان طبقات ،نما، برش)
10-نقشه وضع موجود (پلان طبقات)
11-رأي و جدول كميسيونماده صد( در صورت داشتن)
12-پوشه

 

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

درخواست صدور عدم خلاف توسط مالك

فرم درخواست پر مي شود(مراجعه به روابط عمومي دايره فني) مدارك مورد نياز سند مالكيت، فتوكپي، پروانه،گزارش ناظرو در صورت اينكه ملك مورد تقاضا در مرحله سفتكاري و به يعهد باشد كروكي ثبتي نيز نياز مي باشد و در صورت تخلف برگه استحكام بنا مورد نياز مي باشد.

2

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

3

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

4

اخذ نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

5

بازديد از محل مورد نظر

دايره فني

در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد

6

نوشتن پيش نويس صدور عدم خلاف

دايره فني

گواهي عدم خلاف تكميل مي گردد

7

تايپ پيش نويس صدور عدم خلاف

دايره فني

8

امضاي صدور عدم خلاف توسط كارشناس و مسئول دايره فني

دايره فني

9

تاييد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

10

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

11

امضا توسط معاون يا مدير منطقه

شهردار

نسخه دمم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تائيد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد. در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 8

12

صدور عدم خلاف

دبيرخانه

13

پايان

 

برچسب ها:
مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد