آرشیو دسته: معاونت

کانال ها و جداول سطح شهر ترمیم می شود

        به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی عالیشهر،سال های زیادی بود که سنگ جدول های سطح شهربه دلایل متعددی همچون فشار خاک پشت آنها ، تصادفات و فشار آب تخریب...