آرشیو دسته: خدمات شهرداری عالیشهر

احداث بوستان ضلع غربی پارک جنگلی اجرایی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر، حریم سبز باند سلامت  ضلع غربی پارک جنگلی  و بلوار امام خمینی (ره) با هدف توسعه  فضای پارکی و گردشگری در راستای ایجاد شور و نشاط بیشتردر...

استعلام بانك

مدارك مورد نياز استعلام بانك ارائه برگه استعلام بانك كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) كپي كارت...

عدم تخلف ساختمانی

مدارك مورد نياز عدم خلاف 1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات) 2-كپي كارت ملي مالك /وكيل 3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) 4-كپي پروانه / اصلاح پروانه 5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان) (لازم به...

دستور تهيه نقشه ساختمان

مدارك مورد نياز دستور نقشه 1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 2-كپي كارت ملي مالك / وكيل 3-ارائه وكالتنامه ( در صورت داشتن وكيل ) 4-كپي بنجاق 5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي...

مورد توافق (كميسيون ماده پنج)

مدارك مورد توافق (كميسيون ماده پنج) 1-فرم درخواست توافق(به تاييد كارشناس شهرسازي و درآمد رسيده باشد) 2-ارائه نقشه پيشنهادي ( شامل پلان طبقات ، طبقات ، برش، نما) توسط كارشناس كنترل نقشه تاييد گردد،...

استعلام زمين (خريد و فروش)

مدارك مورد نياز استعلام زمين 1 – ارائه برگه استعلام دفتر خانه 2- كپي سند مالكيت ( تمام صحفات ) 3 – كپي كارت ملي خريدار / فروشنده 4 – كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) 5 – كپي بنجاق 6–...